Loading...

   

  Các dự án dịch thuật tiêu biểu

  Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

  Dự án đường Cao Tốc Long Thành – Dầu Giây

  DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI (CCSEP)

  Cải tạo hệ thống hiệu quả, cổ phẩn hoá và dự án năng lượng tái tạo (SEER) - Các thành phần năng lượng tái tạo

  Dự án Cải thiện VSMT Tp. Nha Trang

  Dịch website sở văn hóa TT tỉnh Thái Bình

  Dịch website sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc

  Vietnam PARC - Xây dựng các khu bảo tồn tài nguyên tại Việt Nam sử dụng phương pháp tiếp cận cảnh quan sinh thái

  WB/GEF POL: Môi trường các thành phố ven biển và Dự án Vệ sinh môi trường - theo Quỹ đầu tư đối tác WB/GEF để giảm ô nhiễm tại LME của Đông Á

  ​​​​​​​

  Dự án tiết kiệm năng lượng chiếu sáng công cộng (VEEPL)

  ​​​​​​​

  Dự án phát triển lĩnh vực rừng

  ​​​​​​​

  Phát triển kế hoạch hành động quốc gia cho Việt Nam trong tiến trình gia nhập, thực hiện và thực thi Công ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ mới được ký kết

  ​​​​​​​

  Tự đánh giá năng lực quốc gia về quản trị môi trường toàn cầu

  ​​​​​​​

  Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền núi phía bắc tại Việt Nam

  ​​​​​​​

  Dự án năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch tại Việt Nam

  ​​​​​​​

  Dựa án Xây dựng năng lực cho việc thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận và chia sẻ lợi ích

  ​​​​​​​

  Dự án Giảm khí nhà kính và phát thải các chất phá huỷ tầng ozone thông qua chuyển giao công nghệ trong công nghiệp lạnh

  ​​​​​​​​​​​​​​

  Chương trình quản lý PCB